Dịch vụ tư vấn lập các hồ sơ môi trường

Hồ sơ môi trường là hồ sơ không thể thiếu đối với doanh nghiệp, trong khi các doanh nghiệp thường tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình. Ít quan tâm và không nắm rõ các quy định và thủ tục pháp lý về hồ sơ môi trường của doanh nghiệp.

Để  hỗ trợ doanh nghiệp nắm vững toàn bộ các quy định pháp luật về lĩnh vực môi trường, chủ động hơn trong kế hoạch quản lý môi trường của cơ sở, Trung tâm ứng dụng nhận tư vấn lập các hồ sơ, thủ tục về môi trường với phương châm nhanh chóng và chất lượng.

Dịch vụ tư vấn môi trường của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ An Giang  bao gồm:

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

- Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

- Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Lập đè án bảo vệ môi trường chi tiết

- Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

- Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

- Báo cáo hoàn thành các công trình biện pháp bảo vệ môi trường

- Xin giấy phép khai thác nước

- Xin giấy phép xả thải

- Báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại

- Báo cáo tình hình khai thác nước

- Báo cáo tình hình xả thải

 

Chat với Chúng Tôi