CÀ TÍM GỐC GHÉP

Ưu điểm vượt trội: Kháng bệnh héo xanh >90%, bệnh khảm >80%.

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 17 Lê Lai, P.Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 02963.954306

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Chat với Chúng Tôi