Chế phẩm sinh học EM

Là chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu gồm: Vi khuẩn quang hợp, lactic, Bacillus subtilic, B. mesentericus, B. megaterium, xạ khuẩn, nấm men...
Các vi sinh vật hữu hiệu này được phân lập từ tự nhiên hoàn toàn không độc với người, động vật và môi trường. Chế phẩm EM có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
Chế phẩm EM để ở điều kiện phòng mát, tránh ánh sáng trực tiếp, bảo quản được 24 tháng.
Không để Chế phẩm EM trong tủ lạnh và tránh xa các nguồn phát nhiệt.

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 17 Lê Lai, P.Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 02963.954306

Chat với Chúng Tôi